تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘word’

متن خطبه غدیر

متن خطبه غدیر موارد داخل پرانتز تفاوت نسخ می باشد. بخش اول: حمد و ثنای الهی ستایش خدای را سزاست که در یگانگی اش بلند مرتبه و در تنهایی اش به آفریدگان نزدیک است؛ سلطنتش پرجلال و در ارکان آفرینش... (ادامه مطلب)

تگ ها :