تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘گشایش’

دلایل دعا برای امام زمان (عج) (۲۰) : فرج و گشایش

دلایل دعا برای امام زمان (عج) (۲۰) : فرج و گشایش ما می گوییم، جهان بد است! تاریخ و شواهد و قرائن علمی و تجربی نیز چنین چیزی را نشان می دهد. یکی از راه هایی که می توانید بفهمید... (ادامه مطلب)

تگ ها :                             

برای مردگان چه اعمالی انجام دهیم؟

برای مردگان چه اعمالی انجام دهیم؟

برای مردگان چه اعمالی انجام دهیم؟ با توجه به اهمیت و خطر حق الناس، روشن است اولین و مهمترین کاری که باید برای متوفی انجام داد پرداخت دیون و حقوقی است که جنبه حق الناس دارد و بر گردن او... (ادامه مطلب)

تگ ها :