تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘پاک‌کننده ها’

احکام و مسائل پاک‌کننده ها

احکام و مسائل پاک‌کننده ها مطهرات (تطهیر کننده‌ها) در یک تقسیم بندی کلی به آب و غیر آب تقسیم می‌شوند. تفاوت بین این دو در آن است که آب می‌تواند هر شی قابل پاک شدن را پاک کند ولی مطهرات... (ادامه مطلب)