تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘وعده’

آثار دعا برای فرج (۸) / خوشبخت می شویم!

آثار دعا برای فرج (۸) / خوشبخت می شویم!   وقتی دعا نکرده، منتظر بمانیم، مَثَلمان می شود مثل کسی که یک لنگه پا در کنار خیابان منتظر دوستش ایستاده است، بی آنکه قبل از آنهمه سرپا ایستادن و در... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                                                                                                                 

جهاد زنا

جهاد زنا

جهاد زنا دخترک عقب عقب رفت. سردی دیوار پشتش را لرزاند. خودش را به دیوار چسباند. دانه های عرق از روی کمرش سر خورد و سرمای تنش را بیشتر کرد. یکباره حس کرد زانوهایش خالی شده است و بی اختیار... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                 

وعده و وعید خدا به محبین اهل البیت و نهی از غلو در مورد ایشان

وعده و وعید خدا به محبین اهل البیت و نهی از غلو در مورد ایشان

  وعده ووعید خداوند به محبین:   وعده معمولا در معنای مژده به رحمت خدا ووعید عموما در مفهوم ترسانیدن از عذاب وغضب خدا بکار می رود. آنچه در فصول گذشته از وعده های الهی گفته شد، اگر چه مشتی... (ادامه مطلب)

تگ ها :