تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘مسائل’

احکام / وضوی ترتیبی و ارتماسی

احکام  / وضوی ترتیبی و ارتماسی

احکام  / وضوی ترتیبی و ارتماسی مسائل مخصوص وضوى ترتیبى  ۱- اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد،چنانچه ترى دست به قدرى باشد که بواسطه کشیدن دست ، آب کمى بر آنها جارى شود،کافى است .... (ادامه مطلب)

تگ ها :                     

آیا ایجاد شک وشبهه در مسائل اعتقادى صحیح است؟

آیا ایجاد شک وشبهه در مسائل اعتقادى صحیح است؟ مسلّما انچه در ابتدا به نظر مى رسد این است که شک در دین، بد بوده ونشانه سیاهى قلب است؛ زیرا هدف این است که انسان به یقین برسد. ایمان بایستى... (ادامه مطلب)

تگ ها :