تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘محیی الدین’

افضلیت ابن عربی بر پیامبر(ص) و امام زمان (عج) از زبان خودش !!!

ابن عربی خود را از پیامبر(ص) و امام زمان (عج) افضل و داناتر میداند!!... (ادامه مطلب)

نظرات اعلام و بزرگان دین نسبت به محیی الدین ابن عربی

نظرات اعلام و بزرگان دین نسبت به محیی الدین ابن عربی محمد طاهر قمی: شکی در کفر محیی الدین نیست. انه اکفر الکافرین باعتقاد اهل الدین. ( تحفه الاخیار ص۱۰۱) فلا شبهه فی کفره و انه لا دین له. (... (ادامه مطلب)