اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘متن ادبی زیبا برای امام زمان عج’

پیامک روزهای جمعه و آقا امام زمان عج

پیامک روزهای جمعه و آقا امام زمان عج ما، بي تو، تا دنياست، دنيايي نداريم چون سنگ خاموشيم و غوغايي نداريم اي سايه سار ظهر گرم بي ترحم جز سايه دستان تو، جايي نداريم . . . ******************************************** تو مي... (ادامه مطلب)

پیامک روز جمعه و دعای ندبه

پیامک روز جمعه و دعای ندبه گفتم که روي خوبت از ما چرا نهان است ؟ گفتا تو خود حجابي ور نه رخم عيان است گفتم که از که پرسم جانا نشان رويت ؟ گفتا نشان چه پرسي آن کوي... (ادامه مطلب)

دوبیتی های روز جمعه و امام زمان (عج)

دوبیتی های روز جمعه و امام زمان (عج)   عمري به جز بيهوده گفتن سر نکرديم تقويمها گفتند و ما باور نکرديم دل در تب لبيک تاول زد ولي ما لبيک گفتن را لبي هم تر نکرديم . . .... (ادامه مطلب)