تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘ماجرای اقتدای یک مرجع‌تقلید به یک تاجر’

ماجرای اقتدای یک مرجع‌تقلید به یک تاجر

با ناراحتی، مردم را ملامت و سرزنش کرد که چرا نماز را به فرادا می‌خوانید؟! مگر یک نفر عادل بین شما وجود ندارد به او اقتدا کنید؟! بعد از این گفتار، پشت سر یکی از تاجرین مومن ایستاد و به... (ادامه مطلب)