تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘فقهای تشیع’

صوفیه از دیدگاه علما و فقهای تشیع

صوفیه از دیدگاه علما و فقهای تشیع ۱- دیدگاه مقدس اردبیلی. پس بدانکه صوفیه قاطبتا از مخالفین ائمه معصومین علیهم السلام هستند و از امامان معصوم حدیث بسیار در طعن ایشان منقول است و اکثر ائمه معصومین بلکه رسول حضرت... (ادامه مطلب)

تگ ها :