تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘فرق’

تفاوت حدیث قدسی با قرآن چیست؟

تفاوت حدیث قدسی با قرآن چيست؟

 فرق حدیث قدسی با قرآن چیست؟ قدس یعنی پاکی و حدیث قدسی از آن نظر که به ذات پاک خداوند نسبت داده می شود،حدیث قدسی است.البته وحی مُنَزل (نازل شده)نیست که رسول خدا(ص) از قول خداوند برای صحابه باز گوید.... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                                 

چرا بهائیت را نجس می دانیم و فرق بین ما و آنها در چیست؟

چرا بهائیت را نجس می دانیم و فرق بین ما و آنها در چیست؟ قریب به اتفاق فقهاء تعداد نجاسات را یازده[۱] و برخی دوازده [۲] مورد اعلام کرده اند، از جمله آنها که همه بالاتفاق آنرا ذکر کرده اند... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                 

فرق میان امام ، نبى و رسول

فرق ميان امام ، نبى و رسول

فرق میان امام ، نبى و رسول على علیه السلام فرمود: خدا پیغمبرش را در زمان انقطاع پیامبران و اختلاف مردم فرستاد، به وسیله او رسالت تمام شد و وحى خاتمه یافت.(۱) حضرت على علیه السلام فرمود: پدر و مادرم... (ادامه مطلب)

تگ ها :                         

حدیث قدسی چیست؟ فرق آن با قرآن چیست؟

حديث قدسي چيست؟ فرق آن با قرآن چيست؟

حدیث قدسی چیست؟ فرق آن با قرآن چیست؟ قدس یعنی پاکی و حدیث قدسی از آن نظر که به ذات پاک خداوند نسبت داده می شود،حدیث قدسی است.البته وحی مُنَزل (نازل شده)نیست که رسول خدا(ص) از قول خداوند برای صحابه... (ادامه مطلب)

تگ ها :