تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘فاحشه’

شناخت کلی از هند جگر خوار

شناخت کلی از هند جگر خوار

شناخت کلی از هند هند دختر عتبه بن ربیعه بن عبد شمس را مادر معاویه خوانده اند. از روسپیان و فاحشه های معروف مکه بود و به بردگان سیاه علاقه بسیار داشت؛ ولی هنگامی که فرزندی سیاه به دنیا می‌آورد،... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                 

شناخت کلی از معاویه

شناخت کلی از معاویه

شناخت کلی از معاویه صخر بن حرب بن امیه، معروف به ابوسفیان پدر معاویه می باشد، که پس از فتح مکه به ناچار اسلام آورد. مادر معاویه هند دختر عتبه بن ربیعه می باشد که به نقل ابن ابی الحدید... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                         

معاویه و ملحق کردن زیاد زنازاده، به ابوسفیان

ملحق کردن زیاد زنازاده، به ابوسفیان! مادر زیاد، سمیه، متعلق به یکى از دهقانان ایران بود که در زندرود کسکر زندگی می کرد. دهقان بیمار شد و حارث بن کلده پزشک ثقفى را به بالینش آوردند تا او را درمان... (ادامه مطلب)

تگ ها :