تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘ظهر’

اثار صلوات(پاک شدن از گناهان یک سال …)

– صلوات در رکوع و سجود   امام باقر – علیه السلام – فرمود: من قال فى رکوعه و سجوده و قیامه : اللهم صل على محمد و آل محمد کتب الله له ذلک بمثل الرکوع و السجود و القیام... (ادامه مطلب)

تگ ها :