تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘ضحی’

عایشه و نزول وحی و فتوا در مورد نمازها!!!!

قسمت پانزدهم – عایشه و ابتداى نزول وحى   در نوشتار دیگرمان یعنى «پیامبر در صحاح» درباره داستانسرائى عایشه از ابتداى نزول وحى -یعنى زمانى که او هنوز به دنیا نیامده بود- به تفصیل، مطالبى نوشتیم. در آنجا بیان شد... (ادامه مطلب)

تگ ها :