تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘صحاک’

مژده : شجره نامه عمر تصویری

مژده : شجره نامه عمر تصویری

دانلود کنید Related posts: ایها الناس برای خوردن عرق حلال از عمر ملعون تقلید کنید..!!! مخالفت عمر ملعون با نقل حدیث و اتش زدن احادیث نبوی..!!! بی حجابی دختران دانشجو در ملأ عام + عکس نسب عمر ملعون از کتب... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                     

نسب عمر ملعون از کتب اهل سنت و غیره……

نسب عمر از طریق اهل سنت در کتاب شاخه طوبی صفحه ۱ عالم جلیل القدر شیخ یوسف بحرانی و محمد بن السایب کلبی و ابی مخنف لوط بن یحیی ازدی در کتاب صلاه در معرفت صحابه و کتاب التنقیح در... (ادامه مطلب)

تگ ها :