تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘صالحان’

وظایف منتظران در عصر غیبت امام زمان (عج) (۲۵) / دوستی با صالحان

وظایف منتظران در عصر غیبت امام زمان (عج) (25) / دوستی با صالحان

وظایف منتظران در عصر غیبت امام زمان (عج) (۲۵) / دوستی با صالحان بهترین ترجمه از کلمه ی صالح که از ریشه صلح است این است: نیکوکار. صالح کسی است که اعمال نیک انجام میدهد. در دین اسلام بارها و... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                                                                                                 

نظریه ی علمای اهل سنت درباره ی تبرک، مس منبر و قبر پیامبر و صالحان

پرسش: نظر علماي اهل سنّت در باره تبرک و مس منبر و قبر پيامبر و قبور صالحين چيست؟... (ادامه مطلب)

تگ ها :