تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘شيخين’

ابن عربی و ابراز ارادت به شیخین علیه اللعنه با فحاشى به شیعه !!!

لازمه ارادت به شیخین چیست؟ ابن عربى با وجود اینکه خود با استناد به احادیث ساختگى متضمن به هتک به پیامبر  صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم آن مقامات را براى شیخین قائل است. اعتقاد شیعه به فضائلى که با استناد به آیات واحادیث قطعیه... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                         

ابن عربى و کشف و شهود موهوم وی در مناقب شیخین علیه اللعنه !!!

ابن عربى وکشف وشهود در مناقب شیخین علیه اللعنه !!! تنها منشأ ارادت محى الدین به ابو بکر وعمر احادیث گذشته نیست، بلکه مناقب آن دو را با کشف وشهود یافته است، او در خطبه اول کتاب فتوحات ادعاى مکاشفه‏اى... (ادامه مطلب)

تگ ها :                             

تبریک و تهنیت شیخین در روز غدیر نشانه چیست؟

تبریک و تهنیت شیخین در روز غدیر نشانه چیست؟ مبارک باد و تبریکی که به وسیله شیخین (ابوبکر بن ابی‏قحافه و عمر بن خطاب) و نیز همسران رسول خدا ـ صلى اللّه علیه و آله ـ و اصحاب آن حضرت... (ادامه مطلب)

تگ ها :