تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘سگ’

فتاوای مخالفین ۱۲ (از حلال بودن مال دزدی و غصب تا خوردن نیم خورده سگ و خوک و حشرات..)

فتاوای مخالفین 12 (از حلال بودن مال دزدی و غصب تا خوردن نیم خورده سگ و خوک و حشرات..)

غاصب، مالک مى شود أبو حنیفه ودیگران گفته اند: اگر کسى انگور را غصب کرد سپس آن را به کشمش تبدیل نمود شخصى که انگورش غصب شده هیچ حقّى نسبت به کشمش ندارد و غاصب مالک آن است. (۳۳) همچنین... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                         

دستور پیامبر اکرم بر سنگسار و قتل معاویه!

دستور پیامبر اکرم بر سنگسار و قتل معاویه! نصر بن مزاحم با ذکر سند از عبدالله بن مسعود آورده است که پیامبر فرمود: اذا رایتم معاویه بن ابی سفیان یخطب علی منبری فاضربوا عنقه. یعنی: “هرگاه دیدید معاویه بن ابی... (ادامه مطلب)

تگ ها :                     

معنای اسم معاویه ملعون…

معنای اسم “معاویه” حافظ ابن عساکر در تاریخش مى‏گوید: جاریه بن قدامه سعدى نزد معاویه آمد. معاویه از او پرسید: تو کیستى؟ گفت: جاریه بن قدامه. گفت: تو مگر زنبورى بیش هستى؟! گفت: تو مرا به گزنده‏اى شیرین دهان تشبیه... (ادامه مطلب)

تگ ها :