تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘زهر’

کشتن امام حسن مجتبی توسط معاویه

کشتن امام حسن مجتبی توسط معاویه

کشتن امام حسن مجتبی توسط معاویه! یکی از جنایات کفر آمیز و غیر قابل انکار معاویه، توطئه و اقدام به قتل سبط اکبر پیامبر و امام زمان بر حق بعد از امیرالمومنین حضرت امام حسن بن علی علیه السلام بود.... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                 

تربت امام حسین علیه السلام دوای هر درد و امان از هر خوف

تربت امام حسین علیه السلام دوای هر درد و امان از هر خوف

تربت امام حسین علیه السلام دوای هر درد و امان از هر خوف در احادیث متعددی بر این نکته تأکید شده است و بزرگان دین هم بسیار سفارش کرده اند که برای دوای دردهایتان از تربت امام حسین علیه السلام... (ادامه مطلب)

تگ ها :