تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘زبور’

کوتاه و شنیدنی (۵) / توسل به حضرت ایلیا ( نبرد جالوت )

کوتاه و شنیدنی (5) / توسل به حضرت ایلیا ( نبرد جالوت )

کوتاه و شنیدنی (۵) / توسل به حضرت ایلیا ( نبرد جالوت ) جالوت بت‏ پرست در وسط میدان ایستاده بود و مبارز مى‏ طلبید; اما کسى جرات نداشت پا پیش گذارد. حضرت داود، علیه‏ السلام، نزد طالوت، پادشاه خداپرست... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                                                     

آیا در قرآن کریم شواهدى بر وجود وظهور امام مهدى یافت مى شود؟

آيا در قرآن کريم شواهدى بر وجود وظهور امام مهدى يافت مى شود؟

آیا در قرآن کریم شواهدى بر وجود وظهور امام مهدى یافت مى شود؟ پاسخ: هر چند نیاز نیست هر موضوع صحیحى با تمام جزئیات وخصوصیاتش در قرآن کریم آمده باشد، زیرا بسیارى از موارد واقعیت دارد ولى وحى الهى به... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                     

در سایر ادیان وکتب آسمانى از مهدى موعود چگونه یاد شده است؟

در ساير اديان وکتب آسمانى از مهدى موعود چگونه ياد شده است؟

در سایر ادیان وکتب آسمانى از مهدى موعود چگونه یاد شده است؟ پاسخ: با تحقیق وجستجو در کتب ادیان ومذاهب آسمانى، به این نتیجه قطعى ومسلم مى رسیم که اعتقاد به مهدى موعود اختصاص به مسلمانان ندارد، بلکه سایر ادیان... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                     

حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه از دیدگان انجیل و تورات و زبور

حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه از دیدگان انجیل و تورات و زبور

مهدى از دیدگاه دیگران خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران سیرى گذرا در کتب مقدسه ى ادیان ومذاهب مختلف جهان، هر پژوهشگر با انصافى را به پذیرش این حقیقت ناگزیر مى سازد که اعتقاد به... (ادامه مطلب)

تگ ها :