تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘دستگیری از ضعفاء’

الغدیر(عید غدیر در اسلام)

الغدیر(عید غدیر در اسلام) از جمله چیزهایی که حدیث غدیر را جاودانه و منتشر ساخته عبارت است از : عید قرار دادن روز غدیر ، برپایی جشن ، عبادت در ان شب ، انجام کارهای خیر ، دستگیری از ضعفاء... (ادامه مطلب)