تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘دارند’

شیعه بزرگان صحابه را ناسزا نمی گویند شیعه لعنت میکند کسی را که حق خدا و رسول را ضایع نموده است

شيعه بزرگان صحابه را ناسزا نمي گويند شيعه لعنت ميكند كسي را كه حق خدا و رسول را ضايع نموده است

شیعه بزرگان صحابه را ناسزا نمی گویند شیعه لعنت میکند کسی را که حق خدا و رسول را ضایع نموده است شیعه ناسزا گفتن به بزرگان اصحاب به خصوص خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان -رضی الله عنهم- را... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                                                                                                     

مادیون چه نظرى راجع به پایان تاریخ دارند؟

مادیون چه نظرى راجع به پایان تاریخ دارند؟ از مادّیون چهار طرح ونظریه درباره اینده اى درخشان از تاریخ بشریت رسیده است که هر کدام با هدف رسیدن به سعادت بشر ترسیم شده است: ۱ – تصویر اینده اى درخشان... (ادامه مطلب)

تگ ها :