تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘خاطرات’

کوچه خاطرات- تصویر دوم

کوچه خاطرات- تصویر دوم

کوچه خاطرات- تصویر دوم من آن روز را به یاد می‌آورم که تو سر بر سینه ی پیامبر داشتی و به درد می‌گریستی. آن روز، پیامبر بر بستر شهادت خویش غنوده بود؛ و اندوهی سخت وجود تو را فراگرفته بود. امّا وقتی... (ادامه مطلب)

تگ ها :                             

کوچه خاطرات- تصویر اول

کوچه خاطرات- تصویر اول

کوچه خاطرات- تصویر اول شب، آرام و خاموش، چادر سیاه خویش را برسر شهر کشیده‌است. شب، خانه ی اسرار است و سراپرده ی راز و هم راز شب، عارفان و عاشقان‌اند. از گوشه و کنار شهر، به جز زمزمه ی... (ادامه مطلب)

تگ ها :