تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘حسان’

الغدیر(شعرای غدیر در قرن اول هجری{حسّان بن ثابت})

اولین قصیده ای که در مورد واقعه غدیر سروده شد توسط حسّان بود که شعر ذیل است : ینادیهم یوم الغدیر نبیّهم              بخّم واسمع بالرسول منادیا فقال فمن مولاکم و نبیّکم           فقالوا و لم یبدوا هناک تعامیا الهک مولانا و... (ادامه مطلب)

تگ ها :