تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘حاکم’

کشته شدن مالک اشتر به دست معاویه

کشته شدن مالک اشتر به دست معاویه

کشته شدن مالک اشتر به دست معاویه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر فرمودند: “جز تو کسى شایسته حکومت مصر نیست. پس به مصر برو، خدا تو را رحمت کند.” از آن پس، اشتر از حضور على علیه السّلام مرخص... (ادامه مطلب)

تگ ها :                             

سفارشات معاویه به مغیره

سفارشات معاویه به مغیرة

سفارشات معاویه به مغیره طبری می نویسد: معاویه، مغیره بن شعبه را به حکومت کوفه منصوب داشت. اما پیش از اینکه وی به سوی مرکز حکومتی خویش عزیمت کند وی را به حضور طلبید و به او گفت: من می... (ادامه مطلب)

تگ ها :                     

دانلود کلیپ داستانهای نقل شده در سخنرانی های جذاب مرحوم احمد کافی ( بخش اول )

دانلود کلیپ داستانهای نقل شده در سخنرانی های جذاب مرحوم احمد کافی ( بخش اول ) دانلود ۳۰ کلیپ از داستان های نقل شده در سخنرانی های جذاب شیخ احمد کافی   با موضوعات :   سخنرانی مرحوم شیخ احمد... (ادامه مطلب)

تگ ها :