تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘جانشین امام باقر’

حوادث کربلا و امام زین العابدین(از مدینه تا کربلا با پدر)

حوادث کربلا و امام زین العابدین(از مدینه تا کربلا با پدر) در طول مسیر مکه تا نینوا، امام سجاد علیه السلام همراه کاروان امام حسین علیه السلام بوده است، که پس از گذشتن از یکی از منازل بین راه حضرت... (ادامه مطلب)

حوادث کربلا و امام زین العابدین(امام سجاد (ع) و بیان مصیبت کربلا)

حوادث کربلا و امام زین العابدین(امام سجاد (ع) و بیان مصیبت کربلا) امام سجاد علیه السلام روزی در بازار شام با منهال بن عمرو الطائی که از شیعیان او بود برخورد کرد. بعضی هم گفته اند این ملاقات بعد از... (ادامه مطلب)

حوادث کربلا و امام زین العابدین(خطبه حضرت در مدینه )

حوادث کربلا و امام زین العابدین(خطبه حضرت در مدینه ) پس از آن که بشیر بن حذلم، خبر رسیدن کاروان خاندان امام حسین علیه السلام را به مردم مدینه اعلام کرد، و مردم یکپارچه گریان به استقبال کاروان شتافتند، امام... (ادامه مطلب)

حوادث کربلا و امام زین العابدین(قیام مختار و اهل بیت علیهم ‌السلام )

حوادث کربلا و امام زین العابدین(قیام مختار و اهل بیت علیهم ‌السلام ) ابواسحاق، مختار بن ابی عبید ملقب به کیسان، در سال اول هجری به دنیا آمد،(۱) وی از طایفه «ثقیف» از اعراب طائف بود که در میان اعراب... (ادامه مطلب)

حوادث کربلا و امام زین العابدین( خطبه امام سجاد (ع) در مجلس یزید )

حوادث کربلا و امام زین العابدین( خطبه امام سجاد (ع) در مجلس یزید ) پس از این که کاروان اسیران را وارد شام کردند، روانه مسجد جامع شهر شدند و در مسجد منتظر ماندند تا اجازه ورود به مجلس یزید... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                         

حوادث کربلا و امام زین العابدین(بازتاب خطبه حضرت در شام )

حوادث کربلا و امام زین العابدین(بازتاب خطبه حضرت در شام ) خطبه تاریخی امام سجاد علیه السلام تاثیر عمیقی بر مردم شام بر جا گذاشت. در روایتی از ابن باقی چنین آمده که: پس از این خطبه، مردم گریه و... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                         

حوادث کربلا و امام زین العابدین(گریه امام سجاد (ع) براى پدر )

حوادث کربلا و امام زین العابدین( گریه امام سجاد (ع) براى پدر ) امام سجاد علیه السلام و گریه برای امام حسین علیه السلام برای علی بن الحسین فرصتی نظیر فرصت امام ابا عبدالله پدر بزرگوارش پیدا نشد، همچنان که... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                             

حوادث کربلا و امام زین العابدین(امام سجاد علیه السلام و واقعه حره )

حوادث کربلا و امام زین العابدین(امام سجاد علیه السلام و واقعه حره ) از داستان هاى ننگین دوران یزید و بنى امیه جریان آمدن مسرف بن عقبه به مدینه است، و نام این مرد جنایت پیشه مسلم بن عقبه بوده... (ادامه مطلب)

حوادث کربلا و امام زین العابدین(عاشورای امام سجاد (ع))

حوادث کربلا و امام زین العابدین(عاشورای امام سجاد (ع)) امام سجاد علیه السلام در شب عاشورا از حضرت امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است که من با پدرم بودم، در شبی که در صبح آن به شهادت رسید،... (ادامه مطلب)

حوادث کربلا و امام زین العابدین(بازگشت اهل ‌بیت علیهم السلام به مدینه )

حوادث کربلا و امام زین العابدین(بازگشت اهل ‌بیت علیهم السلام به مدینه ) یزید پس از چند روز توقف اهل ‌بیت علیهم السلام در شام، نعمان بن بشیر را خواست و به او گفت: آماده شو تا این زنان را... (ادامه مطلب)

حوادث کربلا و امام زین العابدین (خطبه امام سجاد (ع) در کوفه)

حوادث کربلا و امام زین العابدین (خطبه امام سجاد (ع) در کوفه) سخنان آتشین امام سجاد علیه السلام با کوفیان رسالت بیدارگرانه امام سجاد علیه السلام چندان دیر آغاز نشد. با فاصله اى کوتاه، على رغم همه دردهاى درونى و... (ادامه مطلب)

حوادث کربلا و امام زین العابدین(خطبه امام سجاد (ع) در شام)

حوادث کربلا و امام زین العابدین(خطبه امام سجاد (ع) در شام) در زمان اقامت اُسراى کربلا در “شام” روزى حضرت امام سجاد علیه السلام از یزید خواست که خطبه نماز جمعه را خود ایراد کند و یزید موافقت کرد؛ ولى... (ادامه مطلب)

تگ ها :