تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘بودن’

پدر بودن را یاد بگیریم!

پدر بودن را یاد بگیریم!

پدر بودن را یاد بگیریم! برای خواندن این مطلب، نیازی نیست که پدر چند فرزند باشید! همین که بالقوه توان پدر شدن داشته باشید کافی است. حتی لازم نیست ازدواج کرده باشید، بالاخره که روزی این مهم برایتان اتفاق می... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                 

رد تصور غلط خلیفه الله بودن نوع انسان

رد تصور غلط خلیفة الله بودن نوع انسان

رد تصور غلط خلیفه الله بودن نوع انسان گمان رایج در چند دهه اخیر که ابتدا در برخی آثار تفسیری ۱ (المیزان، نمونه، تسنیم) و غیر تفسیری۲ انعکاس یافته و سپس به باوری مشهور و مسلط تبدیل شده، ( و... (ادامه مطلب)

تگ ها :                             

شیعه در کلام حضرت فاطمه زهرا سلام ا… علیها

شیعه در کلام حضرت فاطمه زهرا سلام ا… علیها حضرت فاطمه زهرا علیها السلام بانوی دانشمند بزرگ وبی نظیر جهان است.اوازوحی الهی وعلم بی پایان پدرخویش آخرین وبرترین پیامبرخدا حضرت محمد (ص)، الهام،علم لدنی وحدیث ودانش فرشتگان الهی جبرئیل امین... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                             

آیا جمله کما ملئت ظلما وجورا با صالح بودن مردم منافات دارد؟

آیا جمله کما ملئت ظلما وجورا با صالح بودن مردم منافات دارد؟ در مورد سؤال فوق مى گوییم: اولا: در بیشتر روایات جمله (کما ملئت..).به کار رفته نه (بعد ما ملئت)، واین جمله در حقیقت تشبیه حکومت پر از عدل... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                 

مقصود از مسیحیت صهیونیستى چیست؟

مقصود از مسیحیت صهیونیستى چیست؟ (مسیحیّت صهیونیستى) جریانى است سیاسى، اقتصادى، فرهنگى ونظامى که امروزه با تمام قدرت وبا تکیه بر پیشگویى هاى اخر الزمان بر اریکه قدرت (در امریکا وبرخى کشورهاى غربى) تکیه زده اند. این گروه با ادبیاتى... (ادامه مطلب)

تگ ها :