تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘بهترين شيوه حفظ قرآن’

بهترین شیوه حفظ قرآن کریم

بهترین شیوه حفظ قرآن کریم شکی نیست که افراد مختلف دارای شرایط و ویژگیهای متفاوتی می باشند و هر کس با شناختی که از ظرفیت و استعداد خود دارد می تواند بهترین شیوه ها را برگزیند. اما شایسته است تا... (ادامه مطلب)