تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘بشر’

اعتراض شدید آیت الله وحید خراسانی نسبت به کشتار شیعیان و سکوت سازمانهای حقوق بشر / تعطیلی دروس حوزه در روز شنبه

اعتراض شدید آیت الله وحید خراسانی نسبت به کشتار شیعیان و سکوت سازمانهای حقوق بشر / تعطیلی دروس حوزه در روز شنبه

اعتراض شدید آیت الله وحید خراسانی نسبت به کشتار شیعیان و سکوت سازمانهای حقوق بشر / تعطیلی دروس حوزه در روز شنبه آیت الله وحیدخراسانی از مراجع تقلید قم با اعلام تعطیلی درس خویش در روز شنبه آینده در اعتراض... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                                 

آیا تک قطبى کردن جهان مى تواند نجات بخش بشر باشد؟

آیا تک قطبى کردن جهان مى تواند نجات بخش بشر باشد؟ برخى مى گویند: تنها راه نجات بشر از ظلم وبى عدالتى ورسیدن به سعادت، تک قطبى کردن جهان وبه اصطلاح نظم نوین جهانى است. وبرخى از نظریه پردازان به... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                     

آیا بشر مى تواند از راه تکنیک جدید به سعادت برسد؟

آیا بشر مى تواند از راه تکنیک جدید به سعادت برسد؟ برخى معتقدند که تمدن مادى بشر تنها راه رسیدن جامعه به سعادت ورفاه است ولذا در اینده اى نه چندان دور با تجربیاتى که در این زمینه کسب کرده... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                     

حقوق بشر آمریکایی در بحرین

حقوق بشر آمریکایی در بحرین   در بحرین خون و آتش بر پاست و اعراب با اجازه ی رسمی آمریکا در بحرین آدم می کشند و قتل میکنند و حقوق بشر وجود خارجی ندارد.   حجم : ۱۲ مگابایت /... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                 

آیا بشر احتیاج به امداد غیبى دارد؟

آیا بشر احتیاج به امداد غیبى دارد؟ برخى معتقدند که بشر با پیشرفت علمى وتکنیک وتمدنى که در ظاهر پیدا کرده احتیاج به امدادهاى غیبى ندارد. ولى جواب این است که: منشا انحرافات بشر تنها نادانى نیست تا با پیشرفت... (ادامه مطلب)

تگ ها :