تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘بت’

فروش بت توسط معاویه به سرزمین بالیوود!!!

فروش بت توسط معاویه به سرزمین بالیوود!!!

خرید و فروش بُت ! داستان مشهوری است که رکن الاسلام از مشایخ خود تا به صاحب “مصابیح” روایت کرده است. و او از ابی ابن وابل نقل کرده است که او گفت: با مسروق در مکانی بودیم که کشتیی... (ادامه مطلب)

تگ ها :