تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘باشد’

امام صادق (ع):هرکس برغیر شاقول حمران باشد زندیق است اگرچه محمدی یا فاطمی یا علوی باشد

 امام صادق (ع):هرکس برغیر شاقول حمران باشد زندیق است اگرچه محمدی یا فاطمی یا علوی باشد

 امام صادق علیه السلام : هرکس بر غیر شاقول حمران باشد زندیق است اگرچه محمدی یا فاطمی یا علوی باشد   در مکتب برهان و دین، مذهب اهل تعطیل در مورد معرفت خداوند باطل است. و معناى تعطیل این است... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                         

برپا کننده عدل جهانى چه شرایطى باید داشته باشد؟

برپا کننده عدل جهانى چه شرایطى باید داشته باشد؟ عقل مى گوید: برپا کننده عدل جهانى باید داراى شرایط وصفاتى باشد تا بتواند موفّق به انجام وظیفه خطیر خود گردد: ۱ – در دعوتش راستگو باشد. ۲ – داراى نقشه... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                 

آیا تک قطبى کردن جهان مى تواند نجات بخش بشر باشد؟

آیا تک قطبى کردن جهان مى تواند نجات بخش بشر باشد؟ برخى مى گویند: تنها راه نجات بشر از ظلم وبى عدالتى ورسیدن به سعادت، تک قطبى کردن جهان وبه اصطلاح نظم نوین جهانى است. وبرخى از نظریه پردازان به... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                     

از کجا که مهدى موعود ظهور نکرده باشد؟

از کجا که مهدى موعود ظهور نکرده باشد؟ مطابق مباحثى که قبلا به ان اشاره شد ما به مهدى موعود شخصى معتقدیم نه نوعى، یعنى به ظهور شخصى به نام مهدى علیه السلام فرزند امام حسن عسکرى علیه السلام با... (ادامه مطلب)

تگ ها :