تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘انصاری’

پیری که آبروی معاویه را برد!

    پیری که آبروی معاویه را برد! معاویه: ای شیخ! آیا در صفین حاضر بودی تا خون ریزیهای علی را ببینی؟ شیخ: حاضر بودم و چه بسیار کودکان را از سپاه تو یتیم کردم و چه بسیار زنان را... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                     

الغدیر (قیس بن سعدبن عباده انصاری)

ابولقاسم قیس بن سعد بن عباده همان صحابی بزرگ است .وی در عین حالی که از اشراف و روسا و سیاستمداران بود فردی جنگاور ,سخاوتمند ,سخنور و زاهد و از استوانه های دین و پایه های مذهب به شمار می... (ادامه مطلب)

تگ ها :                     

الغدیر(معنای حدیث غدیر{ معنای مولی})

تا اینجا در صدور حدیث غدیر از وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه واله هیچ گونه شکی باقی نمانده است.اما دلالت این حدیث بر امامت امیرالمومنین علیه السلام : در هر چه شک داشته باشیم در اینکه واژه مولی در... (ادامه مطلب)

تگ ها :