تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘انجام’

برای مردگان چه اعمالی انجام دهیم؟

برای مردگان چه اعمالی انجام دهیم؟

برای مردگان چه اعمالی انجام دهیم؟ با توجه به اهمیت و خطر حق الناس، روشن است اولین و مهمترین کاری که باید برای متوفی انجام داد پرداخت دیون و حقوقی است که جنبه حق الناس دارد و بر گردن او... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                     

اى فاطمه ! نخواب مگر آن که هرشب چهار کار را انجام دهى

اى فاطمه ! نخواب مگر آن که هرشب چهار کار را انجام دهى در وقتى که بستر خواب را گسترده بودم، رسول خدا (ص) بر من وارد شد ، فرمود: اى فاطمه ! نخواب مگر آن که هرشب چهار کار... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                 

راههای رسیدن به حالت توبه

راهکارهای دستیابی به حالت توبه حالت توبه آن است که انسان خود را در مورد انجام گناه واقعاً مقصر بداند و توبۀ حقیقی و خالصانه باید همراه با اصلاح اعمال و ترک بدون بازگشت گناه و معاصی باشد و این... (ادامه مطلب)

تگ ها :