تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘ام الزرع’

عایشه و ایه تیمم و حدیث ام زرع!!!

قسمت بیست و سوم – نزول آیه تیمم   حدیث نزول آیه تیمم به خاطر گم شدن گردنبند عایشه را اکثر ارباب صحاح (غیر از ترمذى) متعرض شدند. راوى آن نیز همچون حدیث افک، فقط عایشه مى‏باشد. او نمى‏گوید که... (ادامه مطلب)

تگ ها :