تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘استخاره با قرآن’

استخاره با قرآن

استخاره با قرآن آداب و زمان استخاره با قرآن برای استخاره با قرانی صحیح و اصولی باید ادابی را رعایت نمود و استخاره را در هر روز باید در ساعت خاص خودش انجام داد ؛ بهتر است با لباس پاکیزه... (ادامه مطلب)