تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘ارزو’

آرزوی معاویه: دفن نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله!

آرزوی معاویه: دفن نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله!

آرزوی معاویه: دفن نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله! ابن ابی الحدید به نقل از زبیر بن بکار نوشته است: مطرف بن مغیره بن شعبه روایت کرده است که به همراهی پدرم نزد معاویه رفتیم، پدرم هرگاه از... (ادامه مطلب)

تگ ها :                             

ارزوهای عمر ملعون

عمر: “ای کاش…!” به روایت بخاری ابن عباس گوید: به هنگامیکه عمر ضربه خورده بود بر وی وارد شدم و او را در حال پریشانی و وحشت زدگی دیدم. پس گفتم: باکی بر تو نباشد ای امیرالمومنین. عمر گفت: ای... (ادامه مطلب)

تگ ها :