تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘اتش زدن خانه’

آیت الله وحید خراسانی (بیعت حضرت علی (ع) و ابوبکر) / صوتی

آیت الله وحید خراسانی (بیعت حضرت علی (ع) و ابوبکر)  / صوتی اتش زدن خانه با حضرت علی (ع) با فاطمه (س) با امام حسن و حسین (ع) بیعت حضرت علی به اعتراف خود ابوبکر باطل است.   جهت دانلود... (ادامه مطلب)