تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘اب’

فتاوای اهل سنت ۴ (فتوا به حلال بودن زنا…!!!)

فتاوای اهل سنت 4 (فتوا به حلال بودن زنا...!!!)

فتوا به حلال بودن زنا ! اگر مردى آلتش را در پارچه اى به پیچد سپس با زنى نزدیکى کند ومنى اش را داخل رحم نریزد، نه غسل بر او واجب مى شود و نه حدّ زنا، و ضررى به... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                     

خلیفه ای که همیشه جُنب بود…!!!

خلیفه ای که همیشه جُنب بود...!!!

جهل عثمان به احکام جنابت ! مسلم و بخاری در صحیح خود آورده اند که از عثمان سوال شد: اگر مردی با زنش  آمیزش کند و نطفه از وی بیرون نیایدچه کند؟ عثمان گفت به همان گونه که برای نماز،... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                 

ایها الناس برای خوردن عرق حلال از عمر ملعون تقلید کنید..!!!

عمر: “آب را داخل شراب کنید و بخورید مانعی ندارد !!!”     ابوبکر و عمر شراب میخورند  (۱) یک روز ابوبکر و عمر و دیگر  رفقا! در سال هشتم (سال فتح مکه و بعد از تحریم و نزول آیه... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                     

از فتاوای عمر ملعون : اب نبود نماز نخوانید!!!!

جهل عمر به تیمم مشهور است که عمر فتوا داده است : وقتى آب موجود نبود، نماز واجب ، ساقط است !! تا اینکه دسترسى به آب پیدا کنید؟!! (۱) بخارى و مسلم در صحیح خود (در باب تیمم )... (ادامه مطلب)

تگ ها :