تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘ابو هریره’

معاویه ملعون و کتابت وحی؟؟؟ هرگز…….

معاویه کاتب وحی نبوده است! یکی از فضائلی که برای معاویه عنوان کرده اند این است که وی کاتب وحی، نویسنده آیات الهی در هنگام نزول، بوده است. مسلم در این مورد روایتی دارد که معاویه در خدمت حضرت رسول... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                 

ای بی شرف عمر تو چقدر دانایی…!!!

ای بی شرف عمر تو چقدر دانایی...!!!

اعتراض به گفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه واله پیغمبر اکرم – صلّى اللّه علیه وآله – به ابوهریره فرمود: برو و هر کس را دیدى که گواهى به یگانگى خداوند مى دهد و از دل به خدا ایمان دارد،... (ادامه مطلب)

تگ ها :