تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘آراء’

آراء مورخین در پیدایش تشیع

آراء مورخین در پیدایش تشیع در مورد پیدایش تاریخى تشیع و مؤسس آن نظرات گوناگونى از سوى موّرخین ارائه شده که به عمده آنها اشاره مى گردد: الف ـ نظریه پیدایش آن در زمان پیامبر(ص) شیعه امامیه معتقد است که بذر... (ادامه مطلب)

تگ ها :