2 مستند زیبا درباره پیامبر اکرم (ص)

۲ مستند زیبا درباره پیامبر اکرم (ص)

۲ مستند زیبا درباره پیامبر اکرم (ص)

mohammad-rasul-alah

مستند حضرت محمد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در کتب مقدس

hkevxD4uvgg9A1k341ODqrF14jZt8o2S

(قسمت اول)

(قسمت دوم)

(قسمت سوم)

«مستند محمد رسول الله» Prophet-Muhammad-Documentary

mohammad-rasul-alah

(مدتی است غرب بازیچه جدیدی برای به جوش آوردن خون ملت های مسلمان پیدا کرده است و آن چیزی نیست جز اهانت به مقدسات اسلامی و هتک حرمت به ساحت مقدس ترین آدم ها در دین اسلام. در این میان واکنش های متعددی به خصوص از سوی جوامع مسلمان به این هتک حرمت ها وجود داشته است و این اهانت ها اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است)

(به نظر می رسد در کنار این واکنش ها که صرفا اقدامی واکنشی و کوتاه مدت است، برخی اقدامات اساسی از قبیل فرهنگ سازی برای معرفی چهره واقعی دین اسلام و پیامبر گرامی (صلوات الله علیه) نیز مورد نیاز خواهد بود)

مستند محمد رسول الله – بخش اول

مستند محمد رسول الله – بخش دوم

مستند محمد رسول الله – بخش سوم

مستند محمد رسول الله – بخش چهارم

 مستند محمد رسول الله – بخش پنجم

نظر دهيد