تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

اذکار و دعا برای صبح و شب که باید خوانده شود

مجرب ترین استغفار

مجرب ترین استغفار

یکی از پرسش‌های مهم در زمینه استغفار ، این است که : چگونه استغفار کنیم؟ و چه استغفاری مجرب‌تر است ، و ما را در دست یافتن به آثار و برکات استغفار زودتر به مقصد می‌رساند؟ پاسخ این سؤال به صورت پراکنده در... (ادامه مطلب)

چهار ذکر الهی در چهار حالت بحرانی

چهار ذکر الهی در چهار حالت بحرانی

چهار ذکر الهی در چهار حالت بحرانی حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرموده است: در شگفتم برای کسی که از چهار چیز بیم دارد، چگونه به چهار کلمه پناه نمی برد! ۱- در شگفتم برای کسی که ترس بر... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                             

حدیث دوم / اگر می خواهید ۱۰۰ بنده آزاد کنید !

حدیث دوم / اگر می خواهید ۱۰۰ بنده آزاد کنید ! ابن بابویه و دیگران بسند های معتبر بسیار از حضرت امام زین العابدین و حضرت صادق علیها السلام روایت کرده اند که هر که در شام صد مرتبه الله... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                         

حدیث اول / اگر می خواهید گناهی به شما نرسد هر چه قدر شیطان تلاش کند !

حدیث اول / اگر می خواهید گناهی به شما نرسد هر چه قدر شیطان تلاش کند !

حدیث اول / اگر می خواهید گناهی به شما نرسد هر چه قدر شیطان تلاش کند ! ابن بابویه بسند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده است که هر که پیش از طلوع آفتاب  "قل هوالله احد" و... (ادامه مطلب)