تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

پرسش و پاسخ های مهدوی

علل غایب شدن حضرت صاحب الزمان علیه السلام چیست؟

علل غایب شدن حضرت صاحب الزمان علیه السلام چیست؟

پاسخ: پیش از پرداختن به اسباب وعلل غیبت امام مهدى (عجل الله فرجه)، لازم به ذکر است: از روایات چنین استفاده مى شود که علت وفلسفه واقعى غیبت آن امام بر بشر پوشیده است، وجز خدا وپیشوایان معصوم علیهم السلام... (ادامه مطلب)