تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

شرح دعاى ندبه

قصه آدم وخروج او از بهشت

قصه آدم وخروج او از بهشت

قصه آدم وخروج او از بهشت وبراى آن سه معنى شده است اصل: فبعض أسکنته جنتک الى أن أخرجته منها اعراب: قوله: فبعض هو المشتغل عنه عامله – اعنى اسکننه بنصب ضمیره، وهو راجح الرفع. لان الاصل عدم التقدیر، وهکذا... (ادامه مطلب)

تگ ها :             

توسل پیامبران سلف به خمسه طیبه وشرح آن واخبار مفصله آن

توسل پیامبران سلف به خمسه طیبه وشرح آن واخبار مفصله آن وبهترین وسیله براى دعا، توسل به خمسه ى طیبه (علیهم السلام) مى باشد. که در خبر است که داود رقى گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که در... (ادامه مطلب)

تگ ها :                         

اعتقاد به اینکه انبیاء واولیاء واسطه بین خدا وخلق مى باشند

اعتقاد به اینکه انبیاء واولیاء واسطه بین خدا وخلق مى باشند ذریعه ووسیله هر دو به معنى واسطه است، وخداوند در سوره ۵ مائده آیه ى ۲۹ مى فرماید: (یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله). یعنى: اى... (ادامه مطلب)

تگ ها :                         

مدح علم وخطاب خدا به ملائکه

مدح علم وخطاب خدا به ملائکه اصل – ورفدتهم بعلمک. ترجمه – ویارى کردى ایشان را به علم خود. شرح – وفده یرفده من باب ضرب: اى اعانه. افتخار انبیا واولیا به علم ایشانست. اولى کسى که خدا به علم... (ادامه مطلب)

تگ ها :                 

اعتقاد به اینکه انبیاء واولیاء قابل این ریاست بودند

اعتقاد به اینکه انبیاء واولیاء قابل این ریاست بودند وچون خدا از ابتدا مى دانست که به این عهد وفا مى کنند. لذا ایشان را براى این امر بزرگ اختیار فرمود ودر سوره ى آل عمران، آیه ى ۳۰ (ان... (ادامه مطلب)

تگ ها :             

آوردن فاطمه قرص نانى براى پیغمبر وقصه زن بدویه با پیغمبر

آوردن فاطمه قرص نانى براى پیغمبر وقصه زن بدویه با پیغمبر در خبر است که امیر المؤمنین علیه السلام فرماید که: با پیغمبر صلى الله علیه واله وسلم گاهى که به حفر خندق مشغول بودیم. اذ جاءت فاطمه ومعها کسیره... (ادامه مطلب)

تگ ها :                             

ابتلائات وامتحانات ابراهیم

ابتلائات وامتحانات ابراهیم یعنى چون خداوند ابراهیم (علیه السلام) را مبتلا به بلاهائى نمود؛ وبه کلماتى امتحان فرمود؛ پس ابراهیم (علیه السلام) از عهده تمام آنها برآمد، خداوند فرمود، ما تو را براى پیشوائى وآقائى مردم نصب نمودیم؛ ابراهیم (علیه... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                         

حمد وشکر بر این که خداوند انبیاء واولیاء را براى راهنمایى

حمد وشکر بر این که خداوند انبیاء واولیاء را براى راهنمایى اصل – اللهم لک الحمد على ما جرى به قضائک فى اولیائک، الذین استخلصتهم لنفسک ودینک اعراب اصل اللهم یا الله، فحذف یا وعوض عنه المیم المشدده؛ قوله لک... (ادامه مطلب)

تگ ها :                     

قصه فقیرى که به سبب صلوات گنجى پیدا کرد ومعجزه از صلوات

قصه فقیرى که به سبب صلوات گنجى پیدا کرد ومعجزه از صلوات در خلاصه الاخبار روایت کند، که فقیرى خدمت حضرت رسول صلى الله علیه واله وسلم رسید، واظهار پریشانى وتنگدستى نمود وگفت من صاحب عیال بسیار واز مال دنیا... (ادامه مطلب)

تگ ها :                     

شرط اجابت دعا

شرط اجابت دعا ودر خبر است که شخصى خدمت حضرت صادق علیه السلام عرضه داشت که دو آیه در قرآن است که خدا وعده فرموده، ومن به آن نرسیده ام با آنکه به شرط آن عمل نموده ام، فرمود این... (ادامه مطلب)

تگ ها :                 

حمد خدا وشرح آن

حمد خدا وشرح آن ابتداء دعا را به حمد خدا وصلوات بر محمد وآل او شروع نمود، براى دو مطلب – اول آنکه اعتقادات دینى مبتنى بر سه چیز است ۱- معرفت به خدا ۲- نبوت ۳- امامت پس ابتداء... (ادامه مطلب)

تگ ها :                 

شرح بسم الله الرحمن الرحیم

شرح بسم الله الرحمن الرحيم

شرح بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم – ترجمه. بنام خداى بخشنده ورحم کننده در دنیا وبخشنده ورحم کننده در آخرت. شرح بسمله جزء دعا نیست ولى در ابتداى هر امرى مستحب مؤکد است که بسم الله بگویند... (ادامه مطلب)

تگ ها :