یازده حدیث گوهربار از امام عسگری(ع)

یازده حدیث گوهربار از امام عسگری(ع)

یازده حدیث گوهربار از امام عسگری(ع)

امروز(پنجشنبه) هشتم ربیع الثانی و مصادف با سالروز میلاد یازدهمین امام معصوم و پدر بزرگوار امام زمان(عج) است. امام حسن عسکری در سال ۲۳۲ در مدینه متولد شدند و عمر شریف آن حضرت ۲۸ سال بود.

به بهانه میلاد امام عسگری(ع) برخی سخنان آن امام همام مرور می شود:

** عبادت کامل

عبادت خدا به نماز خواندن زیاد یا گرفتن روزه بسیار نیست. عبادت کامل و پرارزش آن است که شخص برای تحصیل معرفت در آفریده های خدا بسیار بیاندیشد.

** بهترین دوست

بهترین دوستان تو کسانی هستند که گناه تو را فراموش کنند و نیکی های تو را از یاد نبرند.

** پرهیز از سهل انگاری

از سهل انگاری در پیشگاه خداوند دوری کنید تا از زیانکاران نباشید.

** راه افزایش دوستان

هر کسی که سرشتش پارسایی، طبیعتش گذشت و صفتش بردباری باشد، دوستانش فراوان خواهد شد.

** ارزش های اخلاقی

جدال مکن تا ابهت خویش را از دست ندهی و شوخی مکن تا دیگران در برابر تو پررو نشوند.

** علاقه مندی مذموم

چقدر زشت است مومن به چیزی علاقه مند باشد که او را خوارکند.

** ویژگی های همسایه نکوهیده

از گرفتاری های کمرشکن، همسایه ای است که خوبی همسایه خود را بپوشاند و بدی او را برملا سازد.

** آراستن دوستان

هر که دوست خود را پنهانی اندرز گوید، او را آراسته است.

** زیبایی درون

زیبایی چهره، جمال برون است و خردمندی، جمال درون.

** میانه روی در هزینه

میانه روی در هزینه های زندگی، اندازه ای دارد که چون از آن اندازه بگذرد، بخل و تنگ چشمی است و بخشندگی را اندازه ای است که چون از آن اندازه بگذرد اسراف است.

** مشکلات پافشاری در خواهش ها

اصرار و پافشاری در خواهش، ارزش انسان را کم می کند و شخص را به ناراحتی و خستگی می کشاند.

نظر دهيد