یار غار پیامبر ابوبکر است یا عبدالله بن بکر

یار غار پیامبر ابوبکر است یا عبدالله بن بکر

یار غار پیامبر (ص) ابوبکر است یا عبدالله بن بکر

آیا صحیح است که مى گویند یار غار حضرت پیامبرـ صلى الله علیه و سلّم ـ ابن بکر ـ عبداللّه بن بکر بن اریقط ـ همان راهنما و دلیل پیامبر ـ صلى الله علیه و سلّم ـ بوده و نه حضرت ابوبکر البدایه و النهایه ۳: ۱۷۶٫ و این تشابه و تقارب إسمى سبب شده که آنرا ابوبکر بخوانیم. چون

 

·   اولاً: حضرت ابوبکر در هیچ کجا به این فضیلت اعتراف نکرده است، در حالیکه در روز سقیفه به کمتر از آن اشاره کرد. «نحن عشیره رسول اللّه و اوسط العرب أنسابا و لیست قبیله من قبائل العرب الا و لقریش فیها ولاده». البدایه و النهایه ۶: ۲۰۵

 

·   ثانیاً: به گفته عسقلانى، از تابعین کسانى بودند که منکر ارتباط داشتن آیه غار با ابوبکر بودند; همانند ابوجعفر مؤمن طاق. لسان المیزان ۵: ۱۱۵

 

·   ثالثاً: حضرت عائشه تصریح دارد که هرگز آیه اى در حق ما نازل نشده است. صحیح بخارى ۶: ۴۲ ـ تاریخ ابن الاثیر ۳: ۱۹۹ ـ البدایه و النهایه ۸: ۹۶ ـ الاغانی ۱۶: ۹۰٫«لم ینزل اللّه فینا شیئاً من القرآن».

 

·   رابعاً: معروف است که ابوبکر در مدینه به استقبال پیامبرـ صلى الله علیه و سلّم ـ آمد و این بدان معناست که ابوبکر همراه پیامبر اکرم ـ صلى الله علیه و سلّم ـ نبوده است.

 

·   خامساً: وجود حدیث صحیح دال بر اینکه به هنگام هجرت به غار، حضرت تنها بود. البدایه و النهایه ۶: ۲۰۵٫

 

·   سادساً: آن قیافه شناس فقط آثار و جاى پاى پیامبر اکرم ـ صلى الله علیه و سلّم ـ را دید و هرگز سخن از ابوبکر به میان نیاورد فتوح البلدان ۱: ۶۴٫ و از یحیى بن معین تشکیک در آن فهمیده مى شود. تهذیب الکمال ۲۹: ۲۶٫

 

·   سابعاً: طبق روایت بخارى و دیگران، ابوبکر جزء اولین گروه از مهاجرین بوده و قبل از پیامبر ـ صلى الله علیه و سلّم ـ وارد مدینه شده و در نماز جماعت گروه اول از مهاجرین شرکت مى کرد. صحیح بخارى ۱: ۱۲۸، کتاب الاذان ج ۴ ص ۲۴۰، کتاب الاحکام باب إستقضاء الموالی و استعمالهم، سنن البیهقى ۳: ۸۹، فتح البارى ۱۳: ۱۷۹ ج ۷: ۲۶۱ و ۳۰۷٫

 

 

نظر دهيد