گناهان کبیره / عاق والدین

گناهان کبیره / عاق والدین

گناهان کبیره / عاق والدین

parents

آیا تا به حال برایتان پیش آمده که رفتاری را با پدر و مادر خود داشته باشید و بعد از ته دل از رفتار خود شرمنده و پشیمان شوید و به فکر جبران بیفتید؟
شاید تصور کنید تنها رفتارهای بسیار بد است که باعث عاق والدین شدن میشود‌‍؛اگر چنین تصوری را دارید و فکر می کنید نگاهی از روی خشم به پدر و مادر و تند حرف زدن با آنها جزء عاق والدین محسوب نمی شود؛مطلب زیر را بخوانید.

یکی دیگر از گناهان کبیره ای که در قرآن و احادیث به آن و عذاب ها و ومجازات های آن اشاره شده است عاق والدین است.

 

 

تعریف عاق والدین:
علامه مجلسی در شرح کافی می گوید: عقوق والدین به این است که فرزند حرمت آن ها را رعایت نکند وبی ادبی نماید و آن ها را به خاطر رفتار و گفتاری برنجاند و آزار و اذیت کند و در چیزهایی که عقلا و شرعا مانعی ندارد از آن ها نافرمانی کند.
 
پیغمبر اکرم (ص) فرموده اند: «از آزردن والدین بپرهیزید؛به درستی که بوی بهشت از هزار سال راه استشمام می شود ولی عاق والدین و قاطع رحم آن را نمی یابد.۱»
 
«و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد؛خدا را به غضب آورده است.۲»
 
 هم چنین در جای دیگری می فرمایند: «عاق والدین هر عملی که می خواهد به جا آورد؛هرگز وارد بهشت نخواهد شد.۳»
 
عواقب عاق والدین:
_عاق والدین آمرزیده شدنی نیست: جبرئیل بر عاق والدین نفرین فرمود که: «هر که پدر و مادر یا یکی از آنها را از خود خشنود نسازد آمرزیده مباد.۴»
 
_نماز عاق والدین پذیرفته شده نیست: حضرت صادق(ع) می فرمایند: «کسی که به پدر و مادرش از روی غیظ بنگرد در حالیکه والدین بر او ستم کرده باشند؛خداوند نماز او را نمی پذیرد.۵»
 
_دوری از رحمت خداوند: پیامبر اکرم می فرمایند: «سه طایفه اند که در روز قیامت خداوند با آن ها سخن  نمی فرماید و نظر رحمت به آن ها نمی کند و ایشان را پاک نکرده و برای آن ها عذاب دردناکی است؛ایشان شراب خواران و تکذیب کنندگان به قدر الهی و عاق والدین اند.۶»
هم چنین می فرمایند: «سه گناه است که خدا عقوبت آن ها را در دنیا تعجیل می فرمایند:عقوق والدین؛ ظلم به بندگان خدا؛ بدی کردن در مقابل احسان.۷»
 
عاق والدین گدایی و بدبختی می آورد:
جوانی از ثروتمندان مدینه پدر پیری داشت و احسان به پدر را ترک نموده و او را از مال خود محروم کرد پس خداوند اموالش را از او گرفت و فقر و تنگدستی و مرض در بدن او نمودار شد!
در آن حال پیامبر فرمود: «ای کسانی که پدر و مادرها را آزار می رسانید؛از حال این جوان عبرت بگیرید و بدانید چنانچه داراییش در دنیا از کفش رفت و غنا و ثروت و صحتش به فقر و مرض مبدل گشت؛ هم چنین در آخرت هر درجه ای از بهشت داشت به واسطه ی این گناه از دست داده و در مقابلش از درکات آتش برایش مانده است.۸»
 
عاقبت به خیر نشدن عاق والدین:
همانطور که نیکی به پدر و مادر موجب عاقبت به خیری است عدم نیکی و احترام به آنان عاقبت به شری  می آورد.
حضرت صادق (ع) می فرمایند: «کسی که بخواهد خداوند سختی های جان دادن را بر او آسان کند پس صله رحم کند و به والدین نیکی نماید؛ چون چنین کرد،  خداوند سختی های مرگ را بر او آسان می نماید و هیچ وقت مبتلا به تهیدستی نخواهد شد.۹»
 
آثار و برکات نیکی به والدین:
_کفاره گناهان: مردی خدمت رسول الله آمد و عرض کرد: کار زشتی نبوده مگر اینکه من انجام داده ام؛ آیا برای من توبه ای است؟ حضرت فرمود: «برو به پدرت نیکی کن تا کفاره ی گناهات گردد.»  چون آن شخص رفت فرمود: «اگر مادرش زنده بود ؛ نیکی بر او بهتر بود.۱۰»
 
دعای ملائکه برای نیکی کننده به پدر و مادر: رسول خدا فرموده اند: «خداوند دو ملک دارد که یکی از آن ها می گوید: خدایا نیکی کننده به والدین را از هر شر و آفتی نگهدار و دیگری می گوید:  خدایا هلاک کن عاق والدین ها را به سبب غضب کردنت به آن ها.۱۱»
 
طول عمر: حضرت باقر(ع) می فرماید: «صدقه ی نهانی، آتش قهر خدا را خاموش میکند و نیکی کردن به پدر و مادر و صله رحم عمر را زیاد میکند.۱۲»  و در جای دیگری می فرماید: «بخشش نهانی و نیکی به پدر ومادر، تهیدستی را برطرف میکند  و عمر را دراز می نماید و هفتاد نوع مردن بد را دور میکند.۱۳»
 
زیادی مال و آبرو: پیغمبر (ص) فرموده اند: «کسی که برای من ضمانت کند صله رحم و نیکی به والدین را، من هم ضامن می شوم که مال و عمرش زیاد شود و در قبیله اش محبوبیت پیدا کند.۱۴ »
البته بهتر است بدانید که عاق والدین پس از مرگ آنها نیز امکان پذیر است. حضرت باقر (ع) می فرماید: «بنده ای در حال حیات پدر و مادرش به آنها نیکوکار است ولی چون مردند، آنها را فراموش کرد و بدهی آنها را نپرداخت و طلب رحمت برای آنها نکرد، پس خدای تعالی او را عاق والدین ثبت خواهد فرمود و بنده دیگری در حال حیات پدر و مادرش عاق والدین است ولی چون مردند، قرض آنها را ادا می نماید و با دعا و استغفار آنها را یاد می کند پس خدای تعالی او را نیکی کننده به والدین ثبت خواهد فرمود.۱۵»
 
پی نوشت:
۱-وسائل الشیعه؛ به نقل از گناهان کبیره دستغیب
۲- مستدرک؛  به نقل از گناهان کبیره دستغیب
۳- مستدرک، کتاب نکاح، باب ۷۵؛  به نقل از گناهان کبیره دستغیب
۴- بحارالانوار؛  به نقل از گناهان کبیره دستغیب
۵- اصول کافی؛  به نقل از گناهان کبیره دستغیب
۶- مستدرک، کتاب نکاح، باب ۷۵؛  به نقل از گناهان کبیره دستغیب
۷- بحارالانوار،ج ۱۶؛  به نقل از گناهان کبیره دستغیب
۸- سفینهالبحار، ج ۲، ص ۲۱۳
۹-  سفینهالبحار، ج ۲، ص ۶۸۷
۱۰- بحارالانوار؛  به نقل از گناهان کبیره دستغیب
۱۱- مستدرک الوسائل، کتاب نکاح، باب ۸۶، ص ۶۲۷
۱۲- بحارالانوار، ج ۱۶؛  به نقل از گناهان کبیره دستغیب
۱۳-   بحارالانوار، ج ۱۶، ص ۲۴
۱۴- مستدرک؛  به نقل از گناهان کبیره دستغیب
۱۵- اصول کافی، ج ۲، ص ۱۳۰                 
 
سروش

 

نظر دهيد