کوتاه و شنیدنی (5) / توسل به حضرت ایلیا ( نبرد جالوت )

کوتاه و شنیدنی (۵) / توسل به حضرت ایلیا ( نبرد جالوت )

کوتاه و شنیدنی (۵) / توسل به حضرت ایلیا ( نبرد جالوت )

0023970

جالوت بت‏ پرست در وسط میدان ایستاده بود و مبارز مى‏ طلبید; اما کسى جرات نداشت پا پیش گذارد. حضرت داود، علیه‏ السلام، نزد طالوت، پادشاه خداپرست رفت و اجازه نبرد خواست. طالوت گفت: «اما تو که جوانى بیش نیستى! جالوت حریفى نیرومند و صاحب قدرت است.»

حضرت داود، علیه‏ السلام، گفت: اما نیروى من نیروى ایمان است.

و به این ترتیب، پا به میدان گذاشت و تنها با یک فلاخن، جالوت را هلاک کرد.

حضرت داود، علیه‏ السلام، اگر چه بسیار جوان بود، همچون شیرى نیرومند بر جالوت پیروز شد; اما خود او در کتاب مقدسش به نام زبور، درباره شیرمرد دیگرى سخن مى‏گوید که همانا على، علیه‏ السلام، است. او مى‏ گوید: «اطاعت آن بزرگوارى که ایلى نام دارد، واجب است و فرمانبردارى از او همه کارهاى دین و دنیا را اصلاح مى‏ کند. آن شخصیت والامقام را حدار (حیدر) نیز مى‏گویند. او دستگیر بى‏ کسان و شیر شیران باشد. قدرتش بسیار و تولدش در کعابا (کعبه) خواهد بود. بر همه واجب است که دامن آن بزرگوار را بگیرند و همانند غلام حلقه به گوش اطاعت کنند.

 

در کتب مقدس و از جمله انجیل بارها از حضرت «ایلیا» یاد شده است. گاهى او را «آلیا» یا «ایلى‏» گفته‏ اند. این اسم در کتابهایى آمده است که قدمتى بسیار پیشتر از اسلام دارند; یعنى قبل از تکامل زبان عربى و به وجود آمدن حرفى مثل «ع‏». با این توضیح، اگر اول: آلیا، ایلیا و ایلى به جاى الف حرف ع بگذاریم مى‏شود: عالیا، عیلیا و عیلى. حالا دیگر حضرت ایلیا را مى‏شناسید. او آشناى دلهاى ماست. حضرت على، علیه‏ السلام، جانشین پیامبر و پدر یازده معصوم است. او کسى است که دیوار کعبه به خاطر تولدش شکافته شد. کسى که در سیاهى شب با کوله بارى بر دوش به دستگیرى و کمک فقرا مى‏رفت. او کسى است که شیر خدا و حیدر کرار بود و به نیروى الهى در خیبر را از جا کند.
 

پى‏ نوشتها:
براى نوشتن این مطلب، از کتاب «على و پیامبران‏»، نوشته برجسته حکیم سیالکوتى استفاده شده است. استاد گرامى جناب آقاى سیدمحمد مختارى آن را همراه با اضافاتى جامع به فارسى برگردانده است. تمام مضامین و موضوعات این کتاب، با اسناد و مدارک مستند و معتبر و قید تاریخ، عنوان کتاب و اسامى دانشمندان و موارد لازم دیگر همراه است.

نظر دهيد