کوتاه و شنیدنی (33) / آدابى که موجب امن از عذاب قبر مى شوند

کوتاه و شنیدنی (۳۳) / آدابى که موجب امن از عذاب قبر مى شوند

کوتاه و شنیدنی (۳۳) / آدابى که موجب امن از عذاب قبر مى شوند

hekayat0۱ – یاد دادن و یاد گرفتن خیر
۲ – تمام کردن رکوع در نماز
۳ – شاد کردن قلب مؤ من
۴ – لباس پوشاندن به مؤ من
۵ – خواندن سوره ((و الذاریات ))
۶ – خواندن سوره ((نساء)) هر جمعه
۷ – خواندن سوره ((حم زخرف ))
۸ – خواندن آیه الکرسى
۹ – چهار مرتبه حج رفتن
۱۰ – مردن در روز جمعه

 

پی نوشت ها :

داروخانه معنوى ، ص ۲۰۲

 

نظر دهيد