کوتاه و شنیدنی (30) / مکروهاتى که موجب قساوت قلب مى شوند

کوتاه و شنیدنی (۳۰) / مکروهاتى که موجب قساوت قلب مى شوند

کوتاه و شنیدنی (۳۰) / مکروهاتى که موجب قساوت قلب مى شوند

hekayat0

۱ – به در خانه سلطان رفت و آمد کردن
۲ – ریختن خاک داخل قبر فامیل
۳ – چهل روز متوالى گوشت خوردن
۴ – پس از خوردن فورا خوابیدن
۵ – با زن ها بسیار آمیزش کردن
۶ – با زن ها زیاد صحبت کردن
۷ – زیاد خندیدن
۸ – شکار کردن
۹ – پرخورى کردن
۱۰ – ترک ذکر خدا
۱۱ – درازى آرزو
۱۲ – پرحرفى کردن

پی نوشت ها :

داروخانه معنوى ، ص ۱۹۱

نظر دهيد