کوتاه و شنیدنی (۱2) / وسیله خدا

کوتاه و شنیدنی (۱۲) / وسیله خدا

کوتاه و شنیدنی (۱۲) /  وسیله خدا

 

2246815-b

ابوالوفاء شیرازی تعریف می کند: روزگاری در زندان افتاده بودم و بر جان خود می ترسیدم. به فکرم رسید، که به امام زین العابدین متوسل شوم، لحظاتی گذشت و من در خواب فرو رفتم و رسول خدا(ص) را در خواب دیدم. آن زمان ایشان به من تعلیم دادند که با توجه به نوع حاجتم، به امامان متوسل شوم.

« … و ابتغوا الیه الوسیله …»۱
« … وسیله ای برای تقرب به خدا انتخاب نمایید … »
خداوند بزرگ در قرآن کریم به مومنان سفارش کرده است، که برای تقرب و نزدیکی به او، از وسایل و اسباب بهره جویند.
این وسایل، گاهی انجام دادن واجبات و مستحبات است و گاه توسل به انبیاء و اولیا.
ابوالوفاء شیرازی تعریف می کند: روزگاری در زندان افتاده بودم و بر جان خود می ترسیدم. به فکرم رسید، که به امام زین العابدین متوسل شوم، لحظاتی گذشت و من در خواب فرو رفتم و رسول خدا(ص) را در خواب دیدم. آن زمان ایشان به من تعلیم دادند که با توجه به نوع ، به امامان متوسل شوم.
از جمله توصیه فرمودند، برای نجات از دست ظالمان به حضرت حجه ابن الحسن (عج الله تعالی فرجه الشریف) متوسل شوم. هم چنین فرمودند: هرگاه از خداوند روزی بسیار می‏ خواهی پس به محمد بن علی، جواد الائمه(ع) متوسل شو.۱

پی نوشت:
۱ـ عبدالله المامقانى، مرآه الکمال، ج ۳، ص ۱۴۰٫

اریحا

نظر دهيد